Een onderhoudarme tuin, we kiezen er met z’n alle steeds vaker voor. Een onderhoudsarme tuin betekent vaak ook meer tegels en minder groen. Een logische keuze, die anderzijds wel kan zorgen voor waterproblemen in de tuin. Door het toenemend aantal hoosbuien in Nederland, kan water niet aantal tijdig afgevoerd worden. Niet alleen vervelend voor je eigen tuin, maar ook een belasting op de rioleringen. De Ceramidrain terrastegel is dé oplossing. Deze nieuwe en revolutionaire ontwikkeling zorgt voor een optimale drainage.

Wat is de Ceramidrain terrastegel?

De Ceramidrain is een unieke tegel die de positieve eigenschappen heeft van een reguliere keramische terrastegel, maar daarnaast ook nog eens waterafvoerend is én eenvoudig te verwerken. Het systeem bestaat uit 2 delen: een keramische tegel met daaronder een drainerende onderlaag die water buffert aan de onderzijde. In totaal heeft het systeem een dikte van 4 cm. Het assortiment bestaat uit 9 prachtige designs in diverse kleuren. Bij het samenstellen van het assortiment en ontwikkelen van de tegels is gekeken naar de huidige trends en wensen van de consument. Het resultaat is een uiteenlopend assortiment met tijdloze, maar trendy terrastegels.

Waarom is de Ceramidrain terrastegel ontwikkeld?

We krijgen meer en meer te maken met hoosbuien. De grote hoeveelheid water die dan in korte tijd valt, zorgt ervoor dat rioleringen overbelast raken. Het water kan niet zo snel op de normale wijze afgevoerd worden. Omdat er steeds vaker wordt gekozen voor een onderhoudsarme tuin met een relatief groot oppervlak terrastegels, ontstaat er wateroverlast. Niet alleen in tuinen, maar ook op straat. Het probleem is inmiddels dusdanig groot dat diverse gemeenten in het land het afkoppelen van hemelwater verplichten en subsidieregelingen aanbieden als mensen hun eigen regenwater afvoeren. Ceramidrain is daarom dé oplossing voor het opvangen van hemelwater in eigen tuin. Daarmee worden ook de rioleringen ontlast.

Hoe werkt het Ceramidrain systeem?

De Ceramidrain terrastegel bestaat uit een kunststof onderlaag met een open structuur en een wateropslagcapaciteit van 24 liter per m2. Hemelwater wordt in deze onderlaag opgevangen en kan vervolgens direct worden afgegeven aan de grond. Doordat er in de bovenste grondlaag wordt gedraineerd naar de onderste bodemlagen, trekt het water snel weg. Het is dan niet meer nodig afvoergoten aan te leggen of aansluitingen te maken op de hemelwaterafvoer of riolering van de gemeente. Dit betekent dat een terras bestaande uit Ceramidrain terrastegels 100% zijn eigen water afvoert. De Ceramidrain terrastegel kan tevens hergebruikt worden, wat het product uiterst duurzaam maakt.

Nooit meer wateroverlast in je tuin? Onze tips op een rij! - Stijlmeisje

Hoe worden de Ceramidrain terrastegels verwerkt?

Een groot voordeel van de Ceramidrain terrastegels is de eenvoudig verwerking. De tegel kan op een zandbed van vulzand of gebroken puin gelegd worden. Deze laag dient circa 25 cm te zijn (uiteraard afhankelijk van de toepassing en omstandigheden). Deze laag dient vervolgens afgetrild te worden. Hierboven komt een laag straatzand van circa 5 cm. Deze laag zorgt voor een goede doorwatering en maakt het zandbed vlak en dat is nodig om de Ceramidrain terrastegel goed te kunnen verwerken. In tegenstelling tot andere terrastegels hoeft de Ceramidrain terrastegel niet onder afschot gelegd te worden. Het is voldoende om het terras waterpas te leggen. Op deze manier ontstaat een optimale verdeling en kan het hemelwater goed gebufferd en gedraineerd worden. De voegen dienen open gelaten te worden zodat het water via de voeg onder tegel afgevoerd kan worden.

Foto header via iStock, credits: ~UserGI15769699